Bokningsinformation och villkor för säsongsgäst på Hjo camping
Dessa allmänna villkor gäller när du bokar campingplats/stuga på Hjo camping.

Campingen är öppen 2020-04-03 – 2020-10-04

En bokning är en tidsbestämd period för vistelsen och gästen garanterar sig en campingplats med el/stuga. Platser utan el ,tältplatser och markering med platser vid behov finns men dessa är inte bokningsbara. Bokningen görs online på vår hemsida (ingen bokningsavgift). När campingen håller öppet går det även bra att boka via telefon 0503-31052 för personlig service, då tillkommer en bokningsavgift 50 kr per bokning av plats eller stuga. Ni kan boka plats/stuga ospecificerat eller via karta. Det är de gröna markörerna som visar vilka platser som är lediga på onlinebokningen. Vi lovar aldrig en specifik plats till 100 % då omflyttning kan ske.

Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.

In- och utcheckningstider: Campingplats (husvagn, husbil och tält) disponeras till kl.15.00.(v.28-31 utcheckning kl.12) Har ni bokat en plats med el är tillträde till platsen från kl. 15.00. Om den är ledig innan kl. 15.00 går det bra att checka in på platsen. Stugor disponeras till kl.12.00 och tillträde till stugorna är från kl.15.00. Vid utcheckning senare tas en ny dygnsavgift ut. Separata Husbilsplatser utanför campingenär inte bokningsbara och har utcheckning kl.12.

Bokningsbekräftelse: Bekräftelsen skickas till er uppgivna e-postadress. Vänligen kontrollera att er bokning överensstämmer med det ni har bokat.Vid eventuella felaktigheter kontakta oss omgående. Observera att ingen bokning är gjord förrän ni erhållit en bokningsbekräftelse av oss. Ni har rätt att ångra er inom 24 h därefter är bokningen bindande.

Betalning: Betalning sker med betal- och kreditkort (visa eller mastercard). Ni kan även göra en direktbetalning via bank. Vi har avtal med följande banker: Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Vänligen observera att betalning sker till bankgiro: 502-5853 (Bellas camping). Ange endast OCR-nummer som betalningsreferens.
För att betala din bokning vänligen gå in på www.hjo.comers.se och tryck på ”betala din bokning”.

Bokningen skall vara inbetald senast 30 dagar innan ankomst. En anmälningsavgift på 500 kr ska betalas in senast 10 dagar efter bokningstillfället.Den räknas av mot resterande belopp.Om anmälningsavgiften inte kommit in i tid ser vi detta som en avbokning från er sida och bokningen plockas bort. Ingen avbokningsbekräftelse skickas ut. Görs bokningen mindre än 30 dagar innan ankomst betalas hela avgiften in omgående.

ÄNDRING OCH AVBOKNINGSREGLER :

Du avbokar skriftligen till oss på mail:
kontakt@hjocamping.se

Vid avbokning gäller följande:
Du kan avboka fram till och med 30 dagar före ankomst och få hyran, med avdrag för en avbokningsavgift på 250kr återbetald.

Vid avbokning mindre än 30dagar innan ankomst sker återbetalning endast i följande fall:
Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. sjukdom eller någon annan allvarlig händelse som drabbat dig, din familj eller medresenär. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag för att återbetalning skall utgå. Inga pengar återbetalas om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.
Du kan ändra din bokning via telefon senast 10 dagar innan ankomst.
Utebliven ankomst debiteras 100 %.
Vid avbokning skickas ingen avbokningsbekräftelse ut.

Information om GDPR

Bokningen görs genom ett system som kallas Comers. Det är anpassat för att hantera personuppgifter enligt GDPR. Om ni önskar att veta vilka uppgifter som vi lagrar går det bra att höra av sig på mejlen. Det går givetvis bra att boka plats utan att ange personnummer eller annan information som ni ej önskar att ge ut.Ni skall följa de ordningsföreskrifter och anvisningar som gäller för din bokning.

Ordningsföreskrifter för Säsongsgäst på Hjo camping

Säsongscamping: då anmälningsavgiften (se separat avtal) är inbetald är bokningen bekräftad att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra boknings- och säsongsregler. Utebliven betalning ser vi som en avbokning från er sida. Vid avbokning görs ingen återbetalning av anmälningsavgiften.
Uppsägning av säsongtomt: Hjo Camping får en skriftlig uppsägning av gästen som står på den aktuella fakturan till kontakt@hjocamping.se.

För sommarsäsongsgäster skall uppsägning ske senast 31/12 annars bokas ni om automatiskt.

För vintersäsongsgäster skall uppsägning ske innan utcheckning av säsong, annars bokas ni automatiskt.
Prioritering av säsongstomt: Befintliga säsongsgäster har förtur på sin säsongtomt inför nästkommande års säsong. Önskar ni byta plats så skickar ni en förfrågan till kontakt@hjocamping.se.
Besök: Vagnen får endast disponeras av gäst som står för tomten och dess make/maka/sambo samt hemmavarande barn. Besök från familj/släkt skall registreras i receptionen. Hjo Camping har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs, ingen återbetalning av inbetald säsongsavgift.
Tomt/byggnation: så som trall m.m. måste göras på ett sådant sätt att flyttning lätt kan ske vid brand etc. Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul ska vara på marknivå. Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket och fasta vindskydd upp till 70 cm höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet eller enl. överenskommelse med campingvärd. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 70 cm är tillåtet under förutsättning att det inte hindrar sikt av gator (t.ex. hörntomter). Tomt samt ekipage skall skötas och hållas i ordning vilket betyder att du som gäst ansvarar för all tomtskötsel inklusive att gräsklippning utförs på ett prydligt sätt. Vid tillsägelse från platsansvarig ska detta åtgärdas omgående. Tillfälliga lösningar accepteras ej i längden. Gräsklippare finns att låna vid återvinningen. Sopsäck till gräsklipp hämtas i receptionen och ställs UTANFÖR avfallscontainer. Fråga i receptionen vid osäkerhet. Ni har även möjlighet att köpa denna tjänst av oss för 300kr/tillfälle.
På tomt får öppna avloppsbehållare inte användas, -använd t.ex. lunga.
Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingvärd och endast då tomten uppvisar onormala markförhållanden. Kontakta Göran vid frågor om mark. Säsongs vattnet ute på området stängs av när det blir för kallt och sätts på när vädret tillåter. Observera att snöröjning är begränsad till vissa vägar.

 

Campingvärden tillhandahåller inte utlåning av verktyg/utrustning. Gäst ansvarar själv för verktyg/utrustning som hyresgästen kan behöva. Campinggäster får inte beträda campingvärdens privata lokaler och förråd. Vid frågor var vänlig kontakta Göran eller receptionen.
Säkerhet och regler för brand och el: Alla våra gäster skall hålla avstånd mellan ekipagen enligt brandskyddsförordning. Avståndet mellan två camping/gasolenheter ska vara minst fyra meter. Se anslag vid reception. Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Vid tillsägelse från personal skall vagn flyttas omgående. Säsongsgäst kontaktar receptionen vid minsta osäkerhet innan uppställning, allt för att undvika missförstånd och onödigt arbete att ev. få flytta sin husvagn. Ta även reda på vart närmaste brandsläckare finns. Elmätarens mätarställning läses av ankomstdagen och dokumenteras i receptionen. Om mätaren inte är ansluten alternativt att vi/ni upptäcker att elmätaren inte fungerar kommer hyresgästen att få betala en elavgift av 40kr/dygn oavsett ni bott i husvagnen eller ej, från senast dokumenterad elmätarställning.

Vi rekommenderar er att läsa av elmätaren vid jämna tillfällen. Ni betalar månadsvis 1.85kr/kWh och slutbetalar i samband med utcheckning.
Vintersäsongsgäst betalar förbrukad el 1gr/mån då campingvärd läser av elmätare. Denna avgift faktureras tillsammans med månadsavgiften till er uppgivna mail adress.

Lagstiftning ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt. Krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplats ställs av elsäkerhetsverket. För att få utnyttja eluttagen på Hjo Camping så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Observera att de flesta ”billigare” kablar som säljs på lågprisaffärer inte är godkända. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan elstolpe och husvagn. Gräv inte ner några kablar i marken. Elverk är inte tillåtet.
Kontakta Göran vid frågor om el.
Gas: Det är tillåtet att ha gasolflaska i sitt campingekipage.
Provtryckning skall ske varje år. Ni skall i samband med incheckning visa upp ett giltigt intyg på att provtryckning är gjord. Övrig förvaring av gasolflaskor med varierande innehåll är förbjudet.
Servicebyggnader: För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn och skulle det mot förmodan ske får barnen tillsägelse av vuxen/personal. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna. Ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines, i eller omkring byggnaderna.
Återvinningsstation: Lägg kall kol i koltunnan. Glas i glassilo. Hushållsavfall i containern. Gräsklipp i sopsäck utanför containern. Grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningscentralen på Hjo industriområde. OBS-Lägg inte grovsopor vid sopstationerna!
Trivsel, lugn och ordning: skall råda hela dygnet. Det ska vara tyst mellan 23.00-06.00 och all biltrafik förbjuden med undantag av nattvakt, Säkerhetstjänst/nattpatrull eller akuta ärenden. Ring nattvakt/Säkerhetstjänst om det är högljutt eller annat oväsen på området. Tel: 073-771 10 46
Agera aldrig själv! Tänk även på hastigheten inom området då det är mycket barn, max gånghastighet. Campingvärden kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande samt överträder våra ordningsregler inom området kan komma avvisas omedelbart. Ersättning för resterande avtalstid betalas ej ut.
Hundar:För allas trevnad är rastning av hundar inom campingområdet förbjudet! Det gäller på och intill grönområden -parkering – intill häckar -kanter -staket -krukor och planteringar. Hundar hålls självklart alltid kopplade inom området och är under uppsikt. Hunddusch finns utvändigt på gaveln vid servicehus F.
Grillning: Får endast ske i grill ovan mark, högt nog att det ej bränner underlaget. Öppen eld på marken är ej tillåten inom området.
Skadegörelse: Hjo Camping tar inget ansvar för eventuella stölder eller skador som drabbar gäster eller skada på deras egendom. Gör först en polisanmälan samt en försäkringsanmälan. Därefter meddela receptionen vad ni råkat ut för.
Vad händer om gäst överskrider dessa ordningsregler? Överträdelse av ordningsregler för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan föranleda till omedelbar avhysning/ uppsägning av tomten/avtalet. Ingen återbetalning av inbetald säsongsavgift. Flyttar inte gästen sitt ekipage enligt överenskommelse har Hjo Camping rätt att flytta ekipaget inom campingområdet och parkering.

 

För mer information vänligen gå in på vår hemsida eller kontakta oss via E-post eller telefon.

Tel: +46(0)503-310 52
kontakt@hjocamping.se
www.hjocamping.se
Karlsborgsvägen 40, 544 33 Hjo

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.