Vi öppnar den 31/3 2017.

 

Både reception och butik är under perioden, 19/6 –13 /8 öppen mellan 8-22 .

Under övrig period är öppethållandet något begränsat, se våra anslag.